tilbage...

in english... gå til Stedet og guderne...

 


Stedet og guderne 
(Indledning)

Kamrene:
Det underjordiske kammer - jord
Dronningekammeret - vand
Kongekammeret - luft
Solens kammer - ild
Stjernehimlens kammer - æter

Overvejelser:
Kongens eller præsternes?

Det store Galleri - ilden på jorden
Til Galleri eller vandkammer?
Forkammeret
Forløbere for Cheopspyramiden

Gennem
Cheops-pyramidens
kamre

Kamrenes beliggenhed 
og udformning
skyldes lokale guder 

 

 

 


Kamrene som jeg ser dem
(de tre nederste er dem alle kender)  
Arkitektur er formsprog 
- Tredimensionelle billeder, der fortæller om en bygnings funktion, om tiden, den blev bygget 
... om hvordan man opfattede verden. 

Et af de bygningsværker, der bliver ved med at fascinere, er Cheops-pyramiden (eller Khufu’s pyramide) i Egypten. Med sin imponerende størrelse står den som et næsten uforgængeligt monument, og det forekommer ufatteligt, at det overhovedet har kunnet lade sig gøre at bygge den – og tilmed så præcist – for fire et halvt tusind år siden. 

Kun i det indre har man hidtil sporet en vis usikkerhed. 

Få den enkle forklaring  på rum-opbygningen på disse sider!

Kamrene har fået præcis den udformning, de skulle have 
Gennem den symbolik, der kan udledes af de enkelte kamres udformning og indbyrdes placering, er det muligt at se den helhed, arkitekturen skulle udtrykke. 

Kamrene passer ind i en orden, bestemt af gudeverdenen på stedet i 4. dynasti, ca. 2.500 f.Kr. 
Det viser sig endda, at kamrenes udformning fortæller om et hidtil ukendt kammer højere oppe i pyramiden.

Gå videre til   Stedet og guderne (Indledning)