tilbage...       til start...

Solens kammer – ILD 


Da jeg første gang fik den tanke, at elementernes kunne sættes i forbindelse med kamrene i pyramiden, havde jeg overhovedet ikke tænkt mig, at en nærmere undersøgelse ville ende op med et postulat om et ukendt kammer oven over kongekammeret – og så tilmed det måske vigtigste: solgudens kammer! Problemet er selvfølgelig nu at finde ud af, hvor det nærmere bestemt skal findes, og hvordan man kommer ind til det. Det må selvfølgelig blive gætværk, men dog ikke helt uden ide. Så bær over med mig – jeg kan ikke lade være med at spekulere over det.


Stedet og guderne 
(Indledning)

Kamrene:
Det underjordiske kammer - jord
Dronningekammeret - vand
Kongekammeret - luft
Solens kammer - ild
Stjernehimlens kammer - æter

Overvejelser:
Kongens eller præsternes?

Det store Galleri - ilden på jorden
Til Galleri eller vandkammer?
Forkammeret
Forløbere for Cheopspyramiden
Tefnuts kammer  
– vandelementets – havde sit midtpunkt i præcis 1/6 af pyramidens totale oprindelige højde på 280 cubit. Det er meget passende at regne med midtpunktet, for som Salomonseglet fortalte, er vandelementet ét, der både kan stige opad og falde ned. Henholdsvis som tåge og regn – Tefnuts områder.


Shus kammer 
havde loftet i den dobbelte højde, præcis i 1/3 af pyramidens oprindelige højde. Det passer med, at luften er et let element hvis natur det er at være øverst af de jordnære elementer.

Mon det er helt dumt at skyde på, at Solens kammer har loftet i præcis 2/3 af pyramidens højde? Det vil sige i en højde af 186 2/3 cubit eller 97,74 meter over grundlinien.

Kammerets højde
Jeg har siddet og leget med forskellige højder og bredder på kammeret og har fundet frem til det følgende. Ca. 7 cubit under loftet (6 2/3) befinder man sig 100 cubit under pyramidens spids. Det kunne være gulvet befandt sig her, ca 3,5 m under loftet. Eller måske er kammeret dobbelt så højt, hvad jeg hellere vil tro, for så kan man indskrive en cirkel med radius 6 2/3 cubit i kammeret, hvor centrum ligger de nævnte pæne 100 cubit under toppen. Det har næppe været et problem at lave et syv meter højt rum. 
Samtidig kan man tegne et par cirkler (se tegn.), som går gennem såvel toppen af pyramiden som gulvet i kongekammeret og top-trinnet i det store galleri – samt skærer pyramidens sider nøjagtigt hvor luftkanalerne fra kongekammeret ser ud til at udmunde. Jeg ved ikke om det fortæller noget, men det er da meget interessant...
Ligesom at det tilsvarende centrum for en indskreven cirkel på sydvæggen bestemmer nogle sigtelinier mod hhv. vinter- og sommersolhverv (men man har ikke som i Stonehenge kunnet stå og sigte efter dem).

 Med den foreslåede størrelse og placering vil hvert kammer "beherske" én kardinal retning. Solens element ild peger naturligt nok mod Solens opgang i øst og jordelementet mod vest, dødens retning.


Vandret plan

I det vandrette plan er der én størrelse og placering, som kompletterer de kendte kamres indbyrdes beliggenhed – det hele giver pludselig mening, hvis kammeret er kvadratisk, 21 cubit på hver led, og hvis det ligger som vist på hosstående tegning med det ene hjørne direkte under pyramidetoppen. Det øverste kammer, stjernehimlens kammer, er ikke medtaget her – det ligger centreret omkring spidsen og har været ca. lige så stort.

Hvert af kamrene ligger lidt mere i én retning end de andre. Solens/ildens mod øst, luftens mod syd, jordens mod vest og vandets mod nord. Brønden i det underjordiske kammer bliver centrum for solens kammer – hvis det skulle passe helt præcist skulle solens kammer være lidt smallere og ikke gå så langt mod øst, men jeg kan nu godt lide at tænke på det som kvadratisk. Men hvem ved?

I forhold til pyramidens centrum ligger solens kammer forskudt mod sydøst. Det er i retning direkte mod sfinxen. Det kunne antyde, at der er en sammenhæng. Bemærk også den vinklede brønd i det underjordiske kammer, som retter sig ind efter diagonalen (faktisk er retningen fra centrum over brønden den præcise vej). Jeg er i hvert fald overbevist om, at retningerne mod de forskellige verdenshjørner og retningerne derimellem -diagonalerne - symbolsk betød meget for de gamle bygmestre.

Indgang
Vi kommer tilbage til det senere, men det er på sin plads her at nævne, at det øverste kammer i Cheops’ fars knækpyramide også ligger mod sydøst i forhold til centrum, og at denne pyramide i mindre målestok minder om Cheops’ i sin indre opbygning. Det allermest interessante ved knækpyramiden er, at det er den eneste pyramide, som man ved har en indgang fra vestsiden tilligemed den normale fra nordsiden. Da jeg tror, at det øverste kammer i knækpyramiden (mod sydøst) svarer til Solkammeret i Cheopspyramiden, er det naturligt at spørge, om der også i Cheopspyramiden er en skjult indgang højt oppe på vestsiden? I knækpyramiden er den først åbnet af arkæologerne - indefra. Den var nemlig fyldt med sten.

Her har jeg tegnet hvor jeg tror indgangen cirka skal findes. Pyramiden er set fra luften over det nordvestlige hjørne, så indgangen til de kendte kamre er til venstre på nordsiden, mens indgangen til Solens kammer er til højre på vestsiden.

Og hvorfor så de to forskellige indgange? Jo, gangsystemet i nord-syd retning fører til de jordiske elementers kamre, mens Solen er langt højere oppe. Man kan sammenligne med de to helt store og dominerende naturkræfter i Egypten: Nilen, der løber fra syd til nord nede på jorden, og Solen, der krydser himlen fra øst til vest.

 

 videre: til Stjernehimlens kammer - ÆTER...