tilbage...    til start...

Dronningekammeret - VAND  


Traditionelt kaldes dette for dronningekammeret. Det burde hedde TEFNUTs kammer. Hun var gudinde for tåge og regn – det er vand i dynamisk op/ned bevægelse, til forskel fra Nilen, som kom flydende fra syd nede på jorden. Tefnuts område er vandet betragtet som elementet mellem jorden og luften, og derfor er hendes kammer under luftelementets kammer, men over jordelementets. Vandet kan forbinde sig med det lave, og det kan forbinde sig med det høje. Det er et magisk element.


Stedet og guderne 
(Indledning)

Kamrene:
Det underjordiske kammer - jord
Dronningekammeret - vand
Kongekammeret - luft
Solens kammer - ild
Stjernehimlens kammer - æter

Overvejelser:
Kongens eller præsternes?

Det store Galleri - ilden på jorden
Til Galleri eller vandkammer?
Forkammeret
Forløbere for Cheopspyramiden

Den danske arkitekt Hubert Paulsen viste, at der kan indskrives en sekskant i dronningekammeret.[1] Gør man det, vil sekskantens centrum ligge præcis i 1/6 af pyramidens oprindelige højde på 280 cubit.


Med 20 cm vand på gulvet passer tegningen
Elementet i midten
I stedet for en sekskant kan man foreslå, at man i stedet indskriver en sekstakket stjerne – en Davidsstjerne, om man vil, eller tættere på oprindelsen: Salomons Segl, som er et magisk symbol fra den tidlige jødedom. Jøderne kendte det måske fra tiden før uddrivelsen af Egypten. Tegnet består af to trekanter lagt oven på hinanden. Den ene peger opad, den anden nedad. Betydningen er oplagt: magien forbinder det høje med det lave, ligesom vandelementet i Tefnuts udgave gør. Det er yderst velvalgt, at det kan indskrives i dette kammer.

Det lyder næsten som et for banalt argument, men til dette kammer kommer man ad en vandret gang. Men se nu her: kort før kammeret er der et trin ned på en cubit (en cubit er 52,36 cm). Bl.a. Hubert Paulsen mente, at det er et bevis på, at også dette kammer er ufærdigt – at der mangler et lag fliser. Tilføjer man imidlertid i tanken sådan et lag, ryger overensstemmelsen med sekskanten/stjernen/seglet. Men var der nu ca. 20 cm vand i bunden af kammeret, passer billedet fuldstændigt!
Nichen
Der er en berømt, gådefuld niche i østvæggen i dette kammer. Nogle har foreslået, at nichen var beregnet til en statue, andre har troet at den skjulte indgangen til et andet kammer. Derfor går der i dag en uregelmæssig hamret gang et lille stykke ind i bagsiden af nichen.

Det er ganske morsomt, at folk har stået og gloet på den niche i generationer og har spekuleret over, hvad der skulle stå der. Hvad ingen hidtil har set er, at nichen er selve udsmykningen. Den fortæller noget. Nichen skal læses som et negativt billede. Nichen forestiller fem kasser – fem tomrum – over hinanden. Det er også et billede på de fem elementer - og de fem kamre i pyramiden.

Det er den anden kasse fra neden, som repræsenterer Tefnuts element/kammer. Interessant nok er nichen anbragt således, at det ikke er den nederste kasses side, men netop siden på den anden kasse fra neden, som går gennem kammerets midtlinie – og gennem hele pyramiden, forresten (set fra øst eller vest).


1) Nichen selv er det centrale!
2) Midtlinjen går gennem den anden "kasses" side


Luftkanaler
Her i dronningekammeret er der endnu en uforklarlig konstruktion, som vi nødvendigvis må tage stilling til. Det drejer sig om de luftkanaler, som nok er ført op over dronningekammerets niveau og muligvis helt ud til pyramidens ydre, men som aldrig blev ført igennem helt ind i kammeret. De sidste ca. 10 cm var blokeret af sten, og kanalerne var ikke til at se, når man stod derinde. De blev først konstateret i 1832 af en arkæolog, som sluttede sig til dem ud fra de luftkanaler, som findes i kongekammeret ovenover. Den sydlige luftkanal har vist sig at være blokeret højt oppe af en sten med rester af kobberbeslag[2]. Kobberbeslag, som næppe kan have haft andet formål end at være til at binde reb i, hvilket igen formentlig gør stenene til en slags ”patentpropper”. Hvis hullerne skulle lukkes permanent under byggeriet, var der ingen grund til at bruge andet end rene sten.

Jeg kan forestille mig flere mulige grunde til de mystiske lukkede luftkanaler, men jeg kan ikke på nogen måde se, at de kan støtte teorien om en byggeproces, hvorunder kammeret blev opgivet.

En fantasifuld forklaring er at bruge kanalerne som bringere af kold natteluft/koldt vand (endnu bedre: is, men hvor skulle de have det fra?) ind til de sidste 10 cm sten, som ville blive afkølet og være koldere end stenoverfladen i resten af kammeret. Det ville få vanddråber (husk der var vand på gulvet og dermed fugtighed i luften) til at fortættes på de kolde steder og derefter løbe ned af væggen til vandet på gulvet. Det ville være en fin illusion i stil med den blinde gang i det underjordiske kammer (”med vandtilførsel fra en muret kanal...”). I dette kammer ville forklaringen lyde: ”...med vand på gulvet, som kommer fra kildevæld på væggene”.


[1] Hubert Paulsen: Den Store Pyramide  Kbh. 1980
[2]Rudolf Gantenbrinks robotundersøgelse af luftkanalerne

  videre til kongekammeret - LUFT...