tilbage

Til Galleri eller Dronningekammer?  


1. placering: gå til vandkammeret

2. placering: gå til luftkammeret

 

En vippende stenplade
På vejen op gennem pyramiden skulle "mysten", som var ved at bestå sin indvielse, først ned i jordkammeret. Herfra kom han op - hvis han fandt vejen - i den opadstigende gang, der ved udmundingen i Galleriet delte sig i to. Her er tydelige spor efter "noget", nogle ramper eller lignende. Kan man regne ud, hvordan det har været konstrueret?
Mit bud er det til venstre. Der ligger nemlig en stenklods et stykke nede i den skakt, man kan komme ned i i det ene hjørne. Den klods har tydelige riller i den ene ende, der har kunnet holde et reb på plads. Jeg tror den øverste lodrette del af skakten har haft til formål at være arbejdsrum for denne sten.


Stedet og guderne 
(Indledning)

Kamrene:
Det underjordiske kammer - jord
Dronningekammeret - vand
Kongekammeret - luft
Solens kammer - ild
Stjernehimlens kammer - æter

Overvejelser:
Kongens eller præsternes?

Det store Galleri - ilden på jorden
Til Galleri eller vandkammer?
Forkammeret
Forløbere for Cheopspyramiden
 
Modvægten, der er faldet ned i grotten 
  

Grottens placering i den senere (?) lavede skakt
SE STØRRE: 
    gå videre til Forkammeret