< tilbage til bundpladen

Afslutning

<< tilbage til elementerne
Kontakt mig
Arkæologerne har interesseret sig meget for at finde ud af, hvor Gundestrupkedlen, som de kalder den, kommer fra, og hvordan den er kommet hertil. Som man har set, handler det jeg har set om noget andet, nemlig om at tolke billederne.

Min tolkning har jeg første gang publiceret i en hjemmelavet bog i relativt få eksemplarer. Den kan dog lånes på Statsbiblioteket i Århus eller fra det Kongelige Bibliotek (Niels Bjerre Jørgensen: SE Gundestrup Karret - "Indisk" inspiration i den keltisk-thrakiske tro. Århus 1992). Er du specielt interesseret, eller vil du kommentere noget, kan du kontakte mig  på mail: niels.bjerre@si.au.dk
En ældgammel knogle fra Danmark
Jeg tror på, at den tantriske tro er en urgammel tro, som har været spredt mange steder ud over jorden, men som druknede undervejs i mange andre religioner. Nogle steder har den kunnet indgå mere eller mindre, som for eksempel i det keltisk-thrakiske miljø, hvor Gundestrupkedlen formentlig blev fremstillet. Læs f.eks. mine andre indlæg her på siden om elementerne for at se, hvordan den kan forklare gåder i det gamle Egypten og Mesopotamien
.
Jeg har undervejs nævnt Gunnar Sneum, som har tolket Guldhornenes billeder hen i samme retning. Men ellers står vi ret alene. Den engelske arkæolog Timothy Taylor, bl.a. redaktør af det britiske tidsskrift "Antiquity", har i en brevveksling givet udtryk for begejstring for min tolkning, men i en senere bog (om modergudinden og sex i fortidens religioner) har han indskrænket sig til kort at nævne, at Gundestrupkarret udtrykker en tantrisk filosofi. En form for anerkendelse, men ikke hjælp til udbredelse af budskabet.

Den ovenfor viste dekorerede urokse-knogle er fundet i Rymarksgård Mose på Sjælland og dateres til at være ca. 5000 år gammel. Og det er da fantastisk! Ikke alene viser den de tre strømme, der går op gennem kroppen, som tre bølgelinier, der endda ser ud til at have mindre fart på i bunden end foroven. 

De to yderste figurer viser med al ønskelig tydelighed "livstræet" i kroppen. De tre figurer i midten ses fra siden (ses bl.a. på fødderne) og viser en flimmer af overlappende bølger.
Det kan man sikkert ikke få nogen til at tro på... men det må være verdens ældste afbildning af den tro, Gundestrup karret udtrykker.
< tilbage til bundpladen

Slut!

<< tilbage til elementerne