< tilbage til Én for én

Bundpladen

videre til afslutningen >

Tidslinie    >>>>>>
(bunden flyder denne vej)

Øverste lag: 
guddommelig inspiration
--------------------------------

Mellemste lag: 
bevidstheden ændrer sig

--------------------------------

Nederste lag:
drifterne hviler

Figurerne
Der er mange detaljer, det er værd at se her. Hvis man forestiller sig en lodret linie ned fra figuren med sværdet øverst til den liggende hund/uhyret i relief nederst, begriber man, at der er tre lag i denne fremstilling. Ligesom på den inderplade, der forestiller vores normale vågne bevidsthed, ser vi de tre lag: nederst drifterne, derefter tankerne, og øverst det guddommelige plan som normalt er udenfor vor rækkevidde. 

Her på bundpladen er der sket noget. Mennesket befinder sig nu ikke i de to nederste lag, men kun i det øverste med sit sværd (i øvrigt er sværdet et tegn på skelneevne - tankens magt). 

Vi ser nu det guddommelige menneske! 
Eller rettere en oversigt over det forvandlede menneskes samlede psyke.
Mennesket ser ud til at have bryster som om det vigtige kvindelige islæt endnu en gang skulle understreges. Figuren har også sporer på hælene som en ridder. Jeg skriver ridder, ikke rytter, for jeg fornemmer der er noget æregivende på spil her. Er der ikke et gammelt ord om "at have (for)tjent sine sporer på slagmarken" eller sådan noget? Gad vide om det har rødder flere tusind år tilbage?
 


 

Herover:
interessante tegn på tyrens
hovede
Fremtiden kommer ind fra venstre
Alle relief-figurerne har front mod venstre. Figurerne har front mod forvandlingen, der ligesom skyller ind over bundpladen. Se hvordan bladrankerne kommer herfra og breder sig ud over pladen. Prøv at se, hvordan tyrens nærmeste ben har fået prikker, og hvordan bag tyrens hale det gamle skinds vinkelmarkeringer rasler af. Det ligner fejl, men er det ikke. Den døde hund, som nederst til højre ses indridset, forestiller på  samme måde de gamle drifter, som er på vej "ud til højre", bogstaveligt talt.

Tyrens frugtbarhed er vist med blomsterknopper fra testikler og penis. Man ser ligeledes blomsterknopper i øverste lag hele vejen rundt om mennesket. 

Det er bemærkelsesværdigt, at de Gud-Fader styrede vandrette mandlige bevægelser lagene imellem og de lodrette Gud-Moder styrede åbenbart resulterer i en kombination i dette det forvandlede menneske. Det er svært at sætte præcise ord på hvad der menes. Måske skal vi se, at tankerne ikke længere følger med strømmen, men har lagt sig stille ned med front imod den og suger til sig?

Hellige tegn
Tyren har nogle interessante tegn i panden og på næsen. Øverst en såkaldt triskele (et cirkulært hvirvelmønster med tre grene), på næsen en liggende halvmåne. Jeg undrer mig over, at disse tegn aldrig nævnes i omtaler af karret, for de er tydeligt tegn på indisk indflydelse. 

I gammel indisk alkymi betegner den liggende halvmåne elementet luft, som også blev forbundet med chakraet ved hjertet - det der her på ydersidens plade fortalte om kommunikation - også passende med tyrens plads som den bevidste tanke. 

Faktisk opererede alkymisterne fra øst til vest med et femte element: æteren, eller kvint-essensen, som rummede alle de andre elementer i sig. Æteren var for inderne forbundet med hals-chakraet, der stod for forvandlingen mellem materielt og åndeligt. Æteren tegnedes med en lille cirkel, der i størrelse relativt passer meget fint med den størrelse, triskelen på tyrens pande har.

Så mon ikke vi kan konkludere, at den bevidste tanke nu er influeret af det åndelige?

Til venstre:
de fem elementer i 
opstigende rækkefølge
(A.M.M. Khanna: Tantra - en vej til kosmisk bevidsthed. Rhodos 1978)

< tilbage til Én for én

Bundpladen

videre til afslutningen >