< tilbage til yderpladerne

Én for én

videre til bundpladen >

Ja egentlig skulle de stå omvendt, men så skulle jeg have dig til at læse nedefra og op, og det eksperiment har jeg opgivet.
Denne plade forestiller mennesket som det er før det begynder på sin åndelige udvikling. krøllerne på hans skæg minder om kundalini-slangen, som endnu ikke er begyndt at rulle sig ud. De to drager vender opad, men skubber energierne nedad. De energier, som kunne blive åndelige, er fastholdt som underkroppens kønslige drifter.

I bunden forklares, hvordan han billedlig talt bides over. Energierne kan ikke stige op.

Øverst til højre ses en tegning fra et af Guldhornene: den korslagte mand. Det er samme mening. Læs Gunnar Sneums tolkning af guldhornenes billeder!

Rod chakra
Dette er starten. Den nu genfødte er stadig ikke udviklet, men det hele begynder med at acceptere de mandlige og kvindelige sider i en selv som ligeværdige. Den udadvendte kønsdrift kan vendes indad.

Milt chakra
Her er vi ved et center i kroppen, som i sig selv kan kaldes kvindeligt/indadvendt. Det handler om nydelse, passiv oplevelse og bearbejdning. Følelser er stærke på dette niveau.

Den passive side af dette (venstresidens figur) viser den drømmeløse sunde restituerende søvn.

Den aktive side viser en indre kamp, mens man er vågen. Man kæmper med at tæmme de ustyrlige bæster - de guddommelige kræfter.

Solar Plexus chakra
Det er på en tidligere side forklaret, hvordan denne plade omhandler den livskraft, som gennem luften kom ind i kroppen.

På venstresiden (indånding, kroppen modtager) kommer luften ind og omformes til næring, på højresiden (udånding) bliver resten til luft igen og forlader kroppen.

Ånder man dybt ind, kan man mærke luften komme helt ned i solar plexus. Og når man "udånder", forlader livskraften én. Det er interessant, at den sidste udånding, som den lille dame på udåndingsskulderen viser, øjensynligt resulterer i, at et uhyre/vildt dyr springer ud og væk. Er det sjælen/ånden, som bliver sat fri?

Det er den eneste af de kendte plader, som såvel viser indadvendt som udadvendt armstilling.

Hjerte chakra
Her er vi ved det sted, som har mest med luftelementet at gøre. Det handler om kommunikation.

Venstresiden viser drømmesøvnen, hvor sjælen tager på tur.

Højresiden viser vågen kommunikation: en der fortæller.

Hals chakra
Det er efter min mening denne plade, som mangler. Knudepunktet i halsen minder på en måde om åndedræts-centret. Hvor åndedrættet kom ind gennem næse-mund-hals regionen og ned i maven, hvor luften blev til næring, er det anderledes med dette.

Her kommer den faste føde ind i munden og ned i maven, men det er luftig tale, der forlader den igen.

Tør man muntert formode, at de havde lagt mærke til, at jo mere man drak af den guddommelige alkohol, desto mere snak kom der ud af det!?

Til venstre ses en lille plade, som er fundet i Sverige (Öland). Jeg har lånt trækkene derfra til min foreslåede rekonstruktion.

Pande chakra (det tredje øje)
Nu har vi forladt de kropslige funktioner. Det ser næsten ud som om håret afgrænser et tredje øje midt på panden, og begge sider er nu næsten ens. De to figurer der løfter et firbenet dyr op i luften viser, at her er de jordiske energier "opløftede", forfinede.

Venstresidens lille hest med vinger minder os om drømmesøvns-pladen. Men nu kommer drømmesynerne af sig selv - sjælen er ikke nødt til at rejse med. Man plejer at forbinde dette center med klarsyn - evnen til intuitivt at "se" en masse ting hos andre.

Højresidens lille uhyre antyder vel, at de førhen ustyrlige drifter nu er opløftede og formentlig under kontrol. Det viser det aktivt handlende åndelige menneske. Baggrunden er klar.

Krone chakra
Her forlader energierne i stærkt forfinet form kroppen gennem toppen af hovedet. De hurtige rådyr eller hvad det nu er løber hurtigt og sparker energierne op i luften.

Baggrunden er prikket. Dette er det mest guddommelige stade, mennesket kan nå, i en overvældende følelse af enhed med alle
omgivelser. Det er det lykkelige menneske.

< tilbage til yderpladerne

Én for én

videre til bundpladen >