< tilbage til begyndelsen

Yderpladerne

        Balance, balance...      

Pladerne på karrets yderside kan forstås, når man går ud fra ønsket om at balancere i alle forhold.

Pladerne passer sammen to og to, hvor én udtrykker sig udadvendt/"mandligt", mens den anden udtrykker sig indadvendt/"kvindeligt".

Hvilke der passer sammen kan aflæses i halsringene, som også tydeligt kan parres. Prøv at se:
(hver plade omtales separat senere)

Første par: 
før
(drifterne styrer) og begyndelsen (accept af begge køns muligheder)


 
På detaljen ses lodrette marketinger

På detaljen ses vandrette markeringer
Andet par: indadvendt/udadvendt kommunikation

Her er der tykke halsringe; denne med skrå streger den ene vej (ja, okay, gengivelsen er ikke god, men det passer)

Denne med skrå streger den anden vej (tro mig)
Tredje par:
åndedræt (livskraft fra luft)/
spise (livskraft fra mad)

Tynde halsringe

Den manglende plade gætter jeg på hører hjemme her. Man kan regne ud, at der må være en kvinde på og at hun har prikket baggrund.

 

Fjerde par:
Klarsyn og lykke

Disse hører hjemme i hovedet;
måske derfor ingen halsringe.
Til gengæld har begge skæg

Bemærk at deres hår krøller hver sin vej
< tilbage til begyndelsen

Yderpladerne

       hver yderplade for sig >