< tilbage til de evigt kværnende tanker

Livstræet

videre til pladerne på ydersiden >

Denne plade afrunder det billede, som de to foregående har vist. Denne gang er der tale om en oversigt, som i skematisk form viser menneskets psykiske/åndelige struktur.

Som enhver anden plante burde dette livstræ stå op. Det må skyldes pladshensyn, at det ikke gør det. For det handler om det psykiske.
Ifølge den tantriske teori bevæger energierne, herunder slangekraften, sig op gennem kroppen igennem tre kanaler eller rør: en til den udadvendte, en til den indadvendte, og en til den afbalancerede kundalini-kraft. Det er vist yderst til højre med de tre carnyx-blæsere med slangekraften vist ovenover.

På indiske afbildninger af kundalini-kraftens vej gennem kroppen vises gerne syv knudepunkter, hvor kræfterne mødes. Et sådant knudepunkt kaldes et Chakra. Det nederste (kaldet Rod-chakra) ligger i mellemkødet mellem kønsorganerne og endetarmen, og så ligger de med mellemrum op langs rygraden op til toppen af hovedet, hvor kraften forlader kroppen.

De syv chakras er på pladen fra karrets inderside vist som syv soldater i bunden af billedet. Et dyr ved siden af roden fortæller, at rodchakraet handler om de dyriske energier og instinkter, som ikke er forvandlet endnu (bemærk det; det forklarer en af yderpladerne). I den modsatte ende frigør energierne sig for bindingen til kroppen, vist som en soldat, der har sluppet forbindelsen til plantestænglen. Han har dyreenergien på hjelmen, efter forvandlingen op gennem kroppen/stænglen.

Figuren yderst til venstre på pladen holder en lille figur på hovedet. Nogle har ment, at den lille figur er på vej til at blive ofret/dyppet i karret nedenunder. Det er helt forkert. Det vi ser her er en FØDSEL eller rettere sagt en symbolsk genfødsel. "Karret" symboliserer det kvindelige køn som den lille fyr bliver trukket ud af og skal vise, at dette skal opfattes som starten på et nyt liv. Den genfødsel, den forvandling man gennemgår, når man begynder på det meditative arbejde. Det er en gammelkendt okkult symbolik. Altså også for kunstneren her.

De fire ridende figurer tror jeg - tror jeg - viser de fire elementer, som inderne også accepterer som værende i kroppen. Det er interessant at se, at de er bundet sammen to og to. De to til højre, med hhv. firbenet dyr og fugl på hjelmene, er vel jord og luft, mens de andre to så må være ild og vand. Den ene har (vistnok?) en strålende sol på hjelmen, den anden nogle horn med knæk på. Kan det være grene, så de kan symbolisere grokraften, vandet bevirker? Har du et bedre bud?

< tilbage til de evigt kværnende tanker

Livstræet

videre til pladerne på ydersiden >