< tilbage til Gud Fader og Gud Moder

De evigt kværnende tanker 
- modsat: stilhed

videre til Livstræet >

 

To af de sidste tre inderside-plader kan sammenlignes med "Gudfader" og "Gudmoder" pladerne.

Den første, den med tre store dyr (tyre/heste med ét horn - kan det være enhjørninger?) kan på en måde sammenlignes med Gudfader-pladen, for den forestiller også noget, der bevæger sig sideværts i lag. Det handler om menneskets bevidsthed, om hvad der foregår inde i hovedet på os. Her er der ganske vist tre lag, men bemærk at dyrene i det øverste lag har "stjerneprikker". Det er fordi de angår de mere guddommelige sfærer, de mere åndelige inspirationer, om man vil. Det er vilde dyr, svære at kontrollere.

Det nederste lag er også vilde dyr, men de ser måske knapt så farlige ud. De repræsenterer hvad vi kan kalde den lavere sfære: dyriske instinkter og tilskyndelser - kroppens basale krav, som vi ikke ofrer så mange tanker på, de melder sig selv...

Den mellemste sfære derimod, den handler om vore bevidste tanker, som fylder det meste. De er der altid. Selv når vi ikke tror vi tænker på noget, er der alligevel noget hjernen er i gang med. Tankerne kører uophørligt.

Det pladen fortæller gennem de små mænd med sværd i hånden er: prøv at stoppe tankerne! Prøv igen! Og igen! 
Hvilket samtidig vil sige, at vi skal prøve at lukke af for den "mandlige" impuls, som stammer fra Gud faderen, hvad han end har været kaldt, og forsøge os med "Gud moders" metode: meditation! At stoppe bevægelserne i hjernen for at få noget andet til at ske.

Den næste plade viser en, som følger dette råd og efterligner Gud moder. Vi ser, hvad der sker, når tankerne går i stå. Bemærk bladornamentikken, som nu vokser i alle retninger på en gang. Se dyrene (tankerne), som stopper forundret op og nysgerrigt undersøger, hvad det er der sker, får øje på hinanden bliver menneskets fortrolige i stedet for noget ustyrligt. Den halsring, som mennesket både bærer og holder op i den ene hånd, udtrykker noget centralt for det, som hele
Gundestrup-karret udtrykker: BALANCE. De to kugler i toppen af ringen symboliserer hver sin ende (/modsætning), som bøjes mod hinanden og konfronteres som ligeværdige. Den åndelige stræben, som karrets billeder opfordrer til, har som forudsætning balancen mellem det mandlige og det kvindelige, det udadvendte og det indadvendte, det fysiske og det psykiske.

Den siddende figur sidder i en kendt meditationsstilling med den ene fod helt oppe i skridtet (for at sikre at energierne kun kan gå opad), og den slange, han holder i den anden hånd, er også ganske kendt i indisk meditationssymbolik: den udrullede kundalinislange. Den tantriske teori påstår, at de dyriske kræfter i mennesket kan forvandles til åndelige gennem en opstigen i kroppen. Denne opstigen kan kun ske, når de udadvendte og indadvendte kræfter afbalanceres. Indtil mennesket begynder at udvikle sig, ligger de åndelige muligheder rullet sammen i "bunden" af kroppen, som en sammenrullet slange.

Endemålet er, gennem et antal mellemstadier, at få de forvandlede energier helt op til og ud gennem toppen af hovedet, hvorved de bl.a. fører til en total følelse af indsigt og samhørighed med alt. Afstande og forbehold forsvinder, intet er dig fremmed længere.
(man kan læse om dette i et hvilket som helst værk om Tantra/tantrisk meditation)

Som man kan se, har den mediterende person hjortegevir. Det er formentlig netop symbolsk for denne stræben med energierne. Og det forklarer, hvorfor hjorten for (nogen af) kelterne har været betragtet som et ophøjet dyr.

< tilbage til Gud Fader og Gud Moder

De evigt kværnende tanker 
- modsat: stilhed

videre til Livstræet >